CHT Türkiye
CHT Türkiye Kurumsal Politikası

Kurumsal Politika

Yönetim Sistemleri Politikamız

CHT Turkey Kimya San. ve Tic. A.Ş. kurumsal yönetim sistemimiz, CHT global merkez gereklilikleri, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 14064, ISO 14046 standartları, rehberleri ve uyum yükümlülükleri referans alınarak oluşturulmuş ve sürdürülmektedir.

CHT Turkey Kimya San. ve Tic. A.Ş. üst yönetimi bütün stratejilerini aşağıdaki değerler ve standartların gereklilikleri doğrultusunda sürdüreceğini ve bunlar için gerekli kaynakları sağlayacağını beyan ve taahhüt eder.

Üst yönetimin, yönetim sistemlerinin etkinliği ve verimliliği için taahhütleri;

Tüm faaliyetlerimizde müşteri odaklı bir yaklaşımı benimsemek, müşteri memnuniyeti ve deneyimlerini en üst düzeyde tutmak,

Çalışanlarımızı kaynak değil değer olarak görmek ve amacımıza ulaşmak için ekip ruhuyla hareket etmek,

Uymayı taahhüt ettiğimiz standartların gerekliliklerine, kabul edilmiş uyum yükümlülüklerine ve uyum kültürü ilkelerine uygun olarak faaliyetlerimizi sürdürmek,

Kalite yönetimi ile ilgili uygulanabilir şartlarına, diğer tüm standartlar ile ilgili uygunluk yükümlülüklerine, yasal- diğer şartlara ve uyum yükümlülüklerine uymak,

Tüm yönetim sistemlerinin etkinlik ve verimliliklerini sürekli iyileştirmek,

İşle ilgili yaralanmalar ve sağlık bozulmalarını önlemek için güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamak ve sürdürmek,

İş sağlığı ve güvenliği tehlikelerini ortadan kaldırmak ve bunlardan kaynaklanan riskleri azaltmak,

İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri kapsamında karar alırken çalışanlara ve çalışan temsilcilerine danışma ve katılım fırsatları sağlamak,

İş sağlığı - güvenliği ve uyum yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi ile ilgili endişeleri, durum ve davranışları bildirilmeleri konusunda çalışanlarımızı ve ilgili tarafları teşvik etmek, misillemeden korumak,

Ürün yaşam döngüsü bakış açısıyla üretim ve hizmetlerimizden kaynaklanan çevresel kirliliği önlemek ve çevreyi korumak,

Sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı, iklim değişikliğinin azaltılması ve uyumu, biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunması için çaba göstermek,

Sürdürülebilir enerji amaçlarına ve enerji hedeflerine ulaşmak için gereken bilgi ve kaynakları sağlamak,

Enerji performansını etkileyen enerji verimli ürün, ekipman ve hizmet alımlarına odaklamak,

Yeni ürün ve hizmetlerin tasarımında enerji verimli ürünlerin oluşturulmasını sağlamak,

Uyum yönetim sisteminin planlanması, uygulanmasının desteklenmesi ve raporlaması konusunda gerekli sorumluluk ve yetkilerle donatılmış Uyum Yöneticisi ’i atamak ve desteklemek,

Yönetim sistemleri faaliyetlerini kabul edilmiş uyum yükümlülükleri, politika, süreç ve prosedürlerine uygun bir uyum kültürü anlayışıyla sürdürmek.

Başa Dön