CHT Türkiye
CHT Türkiye Kariyer

CHT Türkiye'de Kariyer

Geleceğiniz CHT Türkiye'de Başlıyor.

CHT Türkiye Kariyer ve İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Departmanımız, kurum ile çalışanlar arasındaki ilişkileri etkileyen tüm uygulama ve süreçleri kapsamaktadır.

  • Çalışanların verimliliğini ve motivasyonunu sağlamak,
  • Şirketin vizyon ve misyonuna uygun kurum kültürünün oluşturulmasını sağlamak
  • Değişim yönetimi,
  • Eğitim ve geliştirme,
  • Performans yönetimi,
  • Ücret ve bordro süreçlerinin yönetimi
  • Özlük ve iş kanunu uyumu insan kaynakları biriminin temel sorumluluk alanlarıdır.
Hemen Başvur

CHT Türkiye İnsan Kaynakları

Bu doğrultuda tüm departmanlar için gerekli olan çalışan ihtiyacının saptanması, bu kaynağın, kurumun hedeflediği amaçlara uygun olarak nereden, ne zaman ve nasıl karşılanacağının belirlenmesi İnsan Kaynaklarının en önemli fonksiyonlarından biridir.

Yukarıdaki süreçler ile birlikte çalışanların izin, rapor dönemlerinin takibi ve kayıt altına alınması, disiplin ve işten çıkış süreçlerinin yürütülmesi, iş güvenliği ve iş sağlığı politikalarının etkili bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli desteğin verilmesi, kalite yönetim sistemleri doğrultusunda İnsan Kaynakları ile ilgili süreçlerde standartlara uygun gerekli evrak takibi ve revizyonların gerçekleştirilmesi de İnsan Kaynaklarının yürütmekte olduğu faaliyetlerdir.

Tüm bu alanlarda diğer departmanlarla işbirliği içinde gereken bilgilendirme ve rehberlik faaliyetleri ile çalışmalarını sürdürür.

Başa Dön